Polityka prywatności

Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, klinikasienna.pl. Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Klinika Sienna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Sienna 86, 00-815 Warszawa), wpisana do KRS – NIP: 1132987104, REGON: 38174110300000

Cel stosowania plików cookies przez Klinika Sienna sp. z o.o.:

Cookies techniczne:

– zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej
– adres IP
– czas przebywania na stronie
– lokacje z których dokonane jest wejście na stronę
– urządzenie z którego dokonywane jest otworzenie strony internetowej
– dokonane decyzje
– w celu zapamiętania czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek

Ich działanie jest oparte na słusznym interesie przedsiębiorcy.

Cookies Marketingowe:

– W celach marketingowych korzystamy z usług firmy Google, tj Google Ads

Cookies Analityczne:

– W celach analitycznych korzystamy z usług firmy Google, tj Google Analytics

Czas przechowywania plików Cookies

Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej

Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu

Rodzaj zbieranych danych

Zaliczamy do nich:
– Adres IP
– Rodzaj urządzenia
– System operacyjny
– Czas przebywania na stronie
– Podjęte działania

Jakie dane wysyłamy innym podmiotom?

– Adres IP

Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych

Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: recepcja@klinikasienna.pl

Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć pod wskazanym adresem: https://klinikasienna.pl/polityka-prywatnosci/

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dla pacjenta dotycząca ochrony danych osobowych

Szanowny Pacjencie,
w celu spełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klinika Sienna sp. z o.o.; 00-815 Warszawa, ul. Sienna 86 lok 129

2. We wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej recepcja@klinikasienna.pl

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe jako podmiot leczniczy, a celem tego przetwarzania jest zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej.

4. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej oraz kontaktujemy się z Państwem pod podanym numerem telefonu czy adresem poczty elektronicznej.

5. Jeżeli jesteście Państwo naszymi pacjentami, utworzyliśmy Państwa dokumentację medyczną i mamy obowiązek jej przechowywania.

6. Państwa dane będą wykorzystywane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących ochronie zdrowia i życia oraz udostępniane innym podmiotom na podstawie obowiązujących szczególnych przepisów prawnych.

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach marketingowych bez uzyskania wyraźnej zgody.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych, prawo do otrzymania kopii danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podjętego przed jej wycofaniem.

W razie niemożności spełnienia żądania, administrator poinformuje Państwa podając podstawę odmowy niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia żądania.

9. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z RODO mogą Państwo wnieść na nas skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Państwa danych jest warunkiem skorzystania ze świadczeń medycznych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa – obowiązkiem prawnym. Mogą nam Państwo podać numer telefonu czy adres poczty elektronicznej, jednak niepodanie tych danych nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczeń medycznych.

                                                                                                                                              Darmowy formularz wyceny przeszczepu

W ramach naszych usług oferujemy darmowy formularz wyceny przeszczepu, który ma na celu dostarczenie Ci istotnych informacji dotyczących przeszczepów. Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności i chcielibyśmy wyjaśnić, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe w kontekście subskrypcji newslettera poprzez SMS oraz wiadomości e-mail

Zgoda na Subskrypcję Newslettera:

Korzystając z darmowego formularza wyceny przeszczepu, wyrażasz świadomą zgodę na otrzymywanie naszego newslettera za pośrednictwem wiadomości SMS oraz e-mail. Newsletter zawierać będzie informacje na temat aktualności, ofert specjalnych, ciekawostek oraz innych istotnych informacji związanych z naszą działalnością. Twoja zgoda na subskrypcję jest dobrowolna i ma charakter umożliwiający nam dostarczanie Ci wartościowych treści.

Rodzaj i Zakres Danych:

W celu dostarczania newslettera, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, takie jak numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail, które podałeś/aś w formularzu wyceny przeszczepu. Niezbędne jest podanie tych danych w celu prawidłowej dostawy treści związanych z newsletterem.

Cel Przetwarzania Danych:

Dane osobowe, które nam przekazujesz, są wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczania Ci naszego newslettera oraz istotnych informacji związanych z naszą działalnością. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim ani nie wykorzystujemy ich w sposób niezgodny z zadeklarowanym celem.

Prawa Osób Uprawnionych:

Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera, poprzez wybór opcji rezygnacji z subskrypcji lub kontaktując się z nami bezpośrednio. Ponadto, posiadasz prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.