Zgody marketingowe

Informacja dla osób, których dane są przetwarzane w celach marketingowych Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych przedstawiamy Państwu poniższe informacje:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest: Klinika Przeszczepu Włosów Sp. z o.o. ul. Sienna 86 lok. 129; 00-815 Warszawa; NIP 113-298-71-04
  • Kontakt z Administratorem: med.krajewski@gmail.com lub poprzez adres korespondencyjny: Klinika Przeszczepu Włosów Sp. z o.o. ul. Sienna 86 lok. 129; 00-815 Warszawa
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowym. Zakres przetwarzania danych osobowych: wizerunek, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wiek, miasto zamieszkania, płeć.
  • Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadoma i dobrowolna zgoda Państwa na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w zakresie w jakim wyraziliście Państwo na to zgodę.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji danego wydarzenia oraz zgodnie z okresami wynikającymi ze stosownych przepisów prawa.
  • Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, pod warunkiem jednak, że inne przepisy prawa nie stanowią inaczej. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda przysługuje prawo do jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych, w przypadku nieprzestrzegania przez Administratora przepisów o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.
  • Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym
  • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.


Oświadczam, że w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Klinika Przeszczepu Włosów Sp. z o.o. zostałem(am) poinformowany/a o przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingowych, w zakresie wyrażonej zgody, w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)